Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezelő: Komlóssy Team Kft. (a továbbiakban: „Szolgáltató”), 2234 Maglód, Mátyás király utca 65.

Elérhetőség: info@easyplan.hu

Az adatkezelés megnevezése: A easyplan.hu című internetes honlapon (továbbiakban: portál) regisztrált felhasználók által önkéntesen megadott személyes adatainak nyilvántartása, kezelése. Az adatkezelő kijelenti, hogy csak a portál rendeltetésének megfelelő célokkal kapcsolatban kezeli a személyes adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: Regisztrációhoz szükséges adatok: Felhasználó név, e-mailcím

A fenti adatok közül csak a Felhasználó név publikus, a többi adat más felhasználók részére nem hozzáférhető, azokat csak a Felhasználó hozhatja nyilvánosságra, vagy közölheti másik felhasználóval.

Az adatkezelés célja: A Felhasználó által megadott adatok esetében az adatok kezelésének célja a felhasználó azonosítása, az általa létrehozott dokumentumok felhasználóhoz rendelt mentése, tárolása, részére üzenetek, információk eljuttatásának lehetősége,. Az adatokat a Szolgáltató felhasználhatja statisztikai célokra.

Az adatkezelés időtartama: A Felhasználó személyes adatait a portál mindaddig megőrzi és tárolja, amíg a Felhasználó azok törlését nem kezdeményezi.

Adatfeldolgozó megnevezése és címe: Evolutionet Kft. (7342 Mágocs, Széchenyi u. 75).

Adatbiztonság: A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a Felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Amennyiben a Felhasználó harmadik személyek részére megadja, vagy hozzáférhetővé teszi személyes adatait, a harmadik személyek adatkezeléséért a Szolgáltató és az Üzemeltető nem tehető felelőssé. A Felhasználó az általa megadott, weboldalon nyilvánosságra hozott adatok tekintetében köteles tudomásul venni, hogy az internet sajátosságaiból adódóan az adatok kikerülhetnek a Felhasználó rendelkezése alól.